Εφημερίδα τοίχου της συνέλευσης

Στα πλαίσια της αντιπληροφόρησης ξεκίνησε από το Δεκέμβρη του 2018 η έκδοση εφημερίδας τοίχου της Ανοιχτής Συνέλευσης Αναρχικών Πάτρας, με τοιχοκολλήσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης. Σκοπός μας είναι η τακτική, στο βαθμό που είναι δυνατό, έκδοσή της. Η θεματολογία καλύπτει επίκαιρα για την εκάστοτε περίοδο ζητήματα, τοπικά και μη, τα οποία μας απασχολούν.

Δεκέμβρης 2018: